โครงการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

รายการพบหมอรามา เป็นวิธีการรักษาโรคสะเก็ดเงิน

กลากบนเล็บรับการรักษาด้วยการเยียวยาชาวบ้าน