ส่วน SDA รักษาโรคสะเก็ดเงิน

ไทย - บรูไน ร่วมมือพัฒนาด้านวิทยุโทรทัศน์ กลากและการรักษา

วิธีการที่จะเอาชนะโรคสะเก็ดเงิน